PRIVACY- EN COOKIEBELEID

FERRERO nv, naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van € 3.375.000, met hoofdkantoor te Terhulpsesteenweg 187, 1170 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 280 168, respecteert de privacy en beschermt de persoonsgegevens van de personen die gebruikmaken van de toepassingen die zij publiceert in het kader van de activiteiten georganiseerd op haar Facebook-pagina. In dat verband verbindt FERRERO nv zich ertoe uw gegevens te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en onder de hierna bepaalde voorwaarden:

  1. COOKIES

Deze rubriek is gewijd aan ons beleid op het gebied van 'cookies'. U vindt hier meer informatie over de herkomst en het gebruik van de navigatiegegevens die worden verwerkt bij uw bezoek aan onze website, en over uw rechten. Dit cookiebeleid is belangrijk voor u, om een positieve ervaring te beleven op onze website, maar ook voor ons, omdat wij een duidelijk en volledig antwoord willen geven op uw vragen rond een bezoek aan onze website en rekening willen houden met uw wensen.

Dit beleid is niet van toepassing op gegevens die worden verzameld door websites, platformen of toepassingen van derden die buiten onze controle vallen.

Cookies zijn tekstbestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten en die worden gedownload op uw computer wanneer u een website bezoekt. Cookies worden teruggestuurd naar de website van herkomst bij elk volgend bezoek aan deze website of een andere website die het cookie herkent. Cookies hebben verschillende functies: ze zorgen ervoor dat u efficiënt van de ene pagina naar de andere kunt navigeren door uw voorkeuren te onthouden en ze verbeteren over het algemeen uw gebruik van de website. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij uw interesses.

Meer informatie over cookies vindt u op de volgende website: www.allaboutcookies.org (Engels).

  1. De cookies die wij op onze website gebruiken

Hieronder leest u meer over het gebruik van de cookies die onze website uitstuurt. Dit gebruik wordt beïnvloed door de voorkeurinstellingen van de browser waarmee u onze websites bezoekt.

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om te kunnen navigeren op de website en alle functies optimaal te kunnen gebruiken. Bepaalde diensten, zoals wedstrijdformulieren, zijn immers niet toegankelijk zonder cookies. Soms zijn we ook genoodzaakt om cookies voor modelvoorkeuren te gebruiken, die nodig zijn voor mobiele websites.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers een website gebruiken, zoals de meest bezochte pagina's en de uitgestuurde foutmeldingen. Zij verzamelen geen informatie over de identiteit van de bezoekers: alle door deze cookies samengebrachte informatie blijft anoniem. Deze cookies zijn uitsluitend bedoeld om de werking van websites te verbeteren en maken het mogelijk om statistieken over het surfgedrag van websitegebruikers te verzamelen.

Functionele cookies

Met deze cookies kan de website bepaalde keuzes (zoals uw gebruikersnaam, taal of locatie) onthouden en een meer concrete en persoonlijke webervaring bieden. Met behulp van deze cookies kunnen we de weergave van onze websites afstemmen op de weergave-instellingen van uw apparaat (gewenste beeldresolutie, gebruikt besturingssysteem …) tijdens uw bezoek aan onze websites, naargelang de aanwezige visualisatie- of leestools en software op uw apparaat. De door deze cookies verzamelde informatie kan anoniem worden gemaakt en kan uw surfgedrag op andere websites niet volgen.

  1. Sociale plug-ins en cookies van derden

Onze websites kunnen gebruikmaken van plug-ins (‘Plug-ins') die worden geleverd door sociale netwerken (Facebook, YouTube, Google+, twitter …) en die u kunt herkennen aan het logo van het sociale netwerk in kwestie. Deze plug-ins maken het mogelijk om pagina's te markeren als favorieten, en deze favorieten te delen met andere gebruikers van sociale netwerksites.

Wanneer u op een van onze websites een pagina met plug-ins bezoekt, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van deze sociale netwerken. De ingebouwde plug-ins melden aan het sociale netwerk dat u de desbetreffende pagina op onze websites bezoekt. Wanneer u op dat moment bent ingelogd op het sociale netwerk in kwestie, kan uw bezoek worden gekoppeld aan uw account. Bij interactie met deze plug-ins – door bijvoorbeeld op de 'Vind ik leuk'-knop van Facebook te klikken of een reactie te schrijven – wordt de bijhorende informatie rechtstreeks overgebracht van uw browser naar het sociale netwerk, waar deze informatie wordt bewaard.

Wij hebben geen enkele controle over het proces dat sociale netwerken gebruiken om informatie te verzamelen over uw surfgedrag op onze website en deze informatie te koppelen aan de persoonsgegevens waarover zij beschikken.

Gelieve het privacybeleid op de website van het sociale netwerk in kwestie te raadplegen voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverwerking door het sociale netwerk, uw bijhorende rechten en uw privacyinstellingen.

  1. Cookies accepteren

De registratie van een cookie op een apparaat is onderworpen aan de goedkeuring van de gebruiker van het apparaat, die op elk moment en kosteloos deze goedkeuring kan geven of aanpassen via de instellingen van zijn browser.

Wanneer u in uw browserinstellingen hebt ingestemd met de registratie van cookies op uw apparaat, kunnen de ingebouwde cookies op de bezochte pagina's en webcontent tijdelijk worden bewaard op een daartoe voorziene locatie op uw apparaat. Deze cookies kunnen enkel worden gelezen door de website die ze heeft uitgestuurd.

  1. Cookies weigeren

U hebt verschillende mogelijkheden om het gebruik van cookies te beheren. Elke voorkeurinstelling beïnvloedt uw webervaring en uw toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen. Hieronder leest u hoe u op elk moment uw voorkeuren op het gebied van cookies kunt bekendmaken en aanpassen.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies automatisch te aanvaarden. U kunt deze instellingen aanpassen om cookies te blokkeren of een waarschuwing te ontvangen wanneer er een cookie wordt geregistreerd op uw apparaat. Elke browser heeft een andere configuratie. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de helpfunctie van uw browser om na te gaan hoe u de instellingen kunt bijsturen of aanpassen. Ter informatie:

Google Chrome

1. Klik op 'Instellingen' in het menu van uw browser en selecteer 'Opties'.

2. Klik op de tab 'Geavanceerde opties'. Ga naar het gedeelte 'Privacy' en klik op de knop 'Instellingen voor inhoud'.

3. Selecteer vervolgens 'Toestaan dat lokaal gegevens worden ingesteld'.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

1. Klik op 'Extra' bovenaan in de menubalk van uw browser en selecteer 'Internetopties'. Klik vervolgens op de tab 'Privacy'.

2. Om cookies toe te staan op uw browser, verplaatst u de schuifregelaar naar het privacyniveau 'Medium' of lager.

3. Om cookies uit te schakelen op uw browser, verplaatst u de schuifregelaar naar een niveau hoger dan 'Medium'.

Mozilla Firefox

1. Klik op 'Extra' bovenaan in de menubalk van uw browser en selecteer 'Opties'.

2. Klik vervolgens op het icoontje 'Privacy'.

3. Klik op 'Cookies' en vink de optie 'Cookies van websites accepteren' aan.

Microsoft Internet Explorer 5.0 voor OS X

1. Klik op 'Explorer' bovenaan in de menubalk van uw browser en selecteer de optie 'Voorkeuren'.

2. Klik onder 'Ontvangstbestanden' op de rubriek 'Cookies'.

3. Klik op de optie 'Nooit vragen'.

Safari voor OS X

1. Klik op 'Safari' bovenaan in de menubalk van uw browser en selecteer de optie 'Voorkeuren'.

2. Klik op 'Beveiliging' en vervolgens op 'Accepteer cookies'.

3. Vink de optie 'Alleen van sites die ik bezoek' aan.

Opera

1. Klik op 'Menu' bovenaan in de menubalk van uw browser en selecteer de optie 'Instellingen'.

2. Klik vervolgens op 'Voorkeuren' en selecteer de tab 'Geavanceerd'.

3. Vink de optie 'Cookies accepteren' aan.

Gelieve de gebruiksaanwijzing of de helpfunctie te raadplegen wanneer u een andere browserversie gebruikt dan hierboven vermeld.

Door uw browserinstellingen aan te passen, kunt u alle cookies accepteren, een waarschuwing ontvangen bij de activering van een cookie of alle cookies weigeren (u kunt ook de helpfunctie van uw browser raadplegen voor meer informatie).

Wanneer uw computer cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde pagina's van deze website niet naar behoren functioneren of dat bepaalde diensten niet toegankelijk zijn.

  1. Contact

Gelieve contact met ons op te nemen bij vragen of twijfels met betrekking tot het gebruik van cookies op onze website:

Telefonisch van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur op het gratis nummer 0800 21042

Via e-mail op het adres: consumer.service.benelux@ferrero.com

Via post naar het onderstaande adres:
Consumentendienst Ferrero
Koningsstraat 109-111
B-1000 Brussel
België

  1. Recht op inzage, correctie en verwijdering

U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor volstaat het een brief te sturen met vermelding van uw voornaam en familienaam, uw volledige adres, eventueel uw klantreferentie, en een kopie van uw identiteitskaart naar het onderstaande adres:

Consumentendienst Ferrero
Koningsstraat 109-111
B-1000 Brussel
België

  1. TOEPASSELIJK RECHT

De interpretatie van dit privacy- en cookiebeleid is onderworpen aan het Belgische recht. Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zullen eventuele geschillen met betrekking tot deze website onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België). Indien enige bepaling van dit privacybeleid ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

FERRERO nv behoudt zich het recht voor om haar privacy- en cookiebeleid op om het even welk moment aan te passen. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken, zodat u altijd op de hoogte bent van de meest recente versie.